Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BACC

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BACC
(sutka, tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianki)

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to metoda pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Zabieg wykonuje specjalista patomorfolog (lek. Marcin Lipiński) w asyście specjalisty radiologa. Zaaspirowany materiał ze zmiany (np. guzka, torbieli) jest rozmazywany na szkiełku, barwiony i poddawany ocenie patomorfologa.

W ok. 10% przypadków wynik biopsji jest niediagnostyczny np. z powodu zbyt małej liczby komórek, dużej ilości krwi, obfitego nacieku zapalnego, złej kwalifikacji do badania. Nie wynika to z błędu przy pobieraniu, utrwalaniu czy też przy ocenie materiału cytologicznego.

Przebieg badania:
Biopsja cienkoigłowa, poza ukłuciem, jest całkowicie niebolesna i nie wymaga żadnych środków przeciwbólowych ani przed, ani po jej wykonaniu. U większości chorych przypomina zastrzyk domięśniowy, tylko w nietypowym miejscu.
Do badania nie jest wymagane specjalne przygotowanie,

W przypadku biopsji tarczycy należy usunąć z szyi wszelkie ozdoby: łańcuszki, wisiorki, korale oraz grzebienie z włosów tylnej okolicy głowy. Podczas tego zabiegu pacjent powinien leżeć nieruchomo w pozycji podobnej jak przy badaniu USG tarczycy. W trakcie nakłucia nie wolno się poruszać, połykać śliny, żuć gumy i napinać mięśni oraz należy powstrzymać ewentualny kaszel.

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:
Jeśli przyjmuje Pan/Pani leki przeciwzakrzepowe lub cierpi na zaburzenia krzepliwości krwi KONIECZNE JEST POINFORMOWANIE LEKARZA PRZED WYKONANIEM ZABIEGU. Pacjenci leczeni lekami z grupy leków przeciwkrzepliwych, obecnie bardzo często wykorzystywanymi m.in. w leczeniu choroby wieńcowej serca, nadciśnieniu tętniczym zobowiązani są do bezwzględnego poinformowania o tym fakcie lekarza wykonującego biopsję i odstawienia tych leków 7 dni przed terminem planowanej biopsji. W przypadku gdy pacjent ma wątpliwości co do możliwości odstawienia tych leków, powinien odpowiednio wcześniej skonsultować się z lekarzem, które je ordynuje.
Przed badaniem należy okazać posiadaną dokumentację zdjęciową ostatniego badania USG (nie starsze niż 3 miesiące) oraz skierowanie na biopsję, jeśli posiadasz.

Po badaniu:
Ucisnąć miejsce wkłucia igły jałowym gazikiem przez 5 minut.

Możliwe powikłania po badaniu: Podczas wykonania biopsji cienkoigłowej rzadko dochodzi do powikłań ale — jak w przypadku każdego badania — może dojść do pewnych nieprzewidzianych sytuacji. Zdarza się zaczerwienienie w miejscu wkłucia, niewielki krwiak w powłokach skórnych, ból i swędzenie. Zazwyczaj objawy te szybko ustępują, nie powodując trwałych następstw. Bardzo rzadko może pojawić się krwawienie wymagające interwencji chirurgicznej.

Czas oczekiwania na wynik to 14 dni.

Zadzwoń pod numer: 22 625 15 90