Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej (SI)

Czym jest diagnoza integracji sensorycznej?

Czasem z różnych przyczyn, procesy integracji sensorycznej zostają u dzieci zakłócone. Zdarza się wtedy, że pojawiają się odpowiedzi/reakcje, które nie są adekwatne do oczekiwań środowiska i dodatkowo przysparzają dziecku trudności w funkcjonowaniu sprawiając, że czuje się niezrozumiane i nieadekwatnie oceniane.

Zaburzenia w rejestracji i przetwarzaniu bodźców mogą przyczyniać się do dysfunkcji w rozwoju poznawczym, motorycznym a także w zachowaniu dziecka. Takie zaburzenia przekładają się na umiejętności społeczne, zdolność do nauki, wykonywanie codziennych czynności; jazda na rowerze, kłopoty z czytaniem i pisaniem, brak koncentracji, niezdolność do adekwatnego reagowania na polecenia, niechęć do podejmowania wyzwań.

Dzieci mogą być nadpobudliwe, nadwrażliwe, czy też wycofane, apatyczne i mało aktywne. Im wcześniej dostrzeżemy niepokojące objawy i zdecydujemy się diagnozę tym szybciej i skuteczniej będziemy w stanie takiemu dziecku pomóc.

Czas przeznaczony na diagnozę nigdy nie jest czasem straconym. Dzieci z racji na swój wrodzony dar ciekawości świata szybciej niż dorośli przyswajają nowe umiejętności, szybciej się uczą nowych czynności, dajmy im szansę na jeszcze lepszą przyszłość.
mgr Katarzyna Janiec

Diagnozę Integracji Sensorycznej przeprowadza Diagnosta i Terapeuta Zaburzeń Integracji Sensorycznej posiadający odpowiednie uprawnienia. Diagnoza Integracji Sensorycznej nie jest badaniem medycznym.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej obejmuje trzy spotkania.

W trakcie pierwszego spotkania terapeuta w rozmowie z rodzicami zbiera ważne dla wyniku diagnozy informacje i przeprowadza pierwszą ocenę stanu dziecka pod kątem istotnych w integracji sensorycznej obszarów. Drugie spotkanie to ciąg dalszy diagnozy obejmujący ćwiczenia z dzieckiem. Na trzecim spotkaniu omawiany jest wynik diagnozy, przekazywane są wskazówki dla rodziców co do dalszych działań.
Na prośbę rodziców terapeuta może przygotować odpłatny pisemny opis wyniku diagnozy.

Zadzwoń pod numer: 22 446 77 77