Kontakt

Spółdzielnia Pracy
Specjalistów Rentgenologów

ul. Waryńskiego 9
00-655 Warszawa

tel. 22 625 15 90
fax. 22 629 32 96
sekretariat@rentgen.pl

Bank PeKaO S.A.: 70 1240 1040 1111 0010 7506 9831

ul. Waryńskiego 9

00-655 Warszawa

ul. Młynarska 8/12

01-126 Warszawa

al. KEN 19

02-796 Warszawa

Napisz do nas