Logopedia i neurologopedia dla dzieci oraz dorosłych

Nowoczesna logopedia jest dziedziną wiedzy i terapii silnie zorientowaną nie tylko na terapię wad wymowy i opóźnienia w rozwoju mowy. Jej celem jest również zabezpieczenie rozwoju mowy przed ewentualnymi nieprawidłowościami. Opieka logopedyczna jest możliwa już od pierwszego dnia życia dziecka.

NA ROZWÓJ WAD ROZW0JOWYCH NAJBARDZIEJ NARAŻONE SĄ
Dzieci urodzone przedwcześnie
Noworodki i niemowlaki z problemami w karmieniu
Niemowlaki z obniżonym napięciem mięśniowym

Dzieci z przerośniętymi migdałami
Dzieci z częstymi infekcjami dróg oddechowych
Dzieci z problemami neurologicznymi

Logopeda to specjalista, terapeuta, który zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci, korygowaniem wad wymowy u osób dorosłych, a także profilaktyką logopedyczną u małych dzieci w okresie prelingwalnym (przed pojawieniem się mowy czynnej). Logopeda może przygotowywać osoby dorosłe do wystąpień publicznych.

Neurologopeda to logopeda z dodatkową specjalizacją w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego (po wypadkach, udarach, oraz w chorobach neurodegeneracyjnych), terapii dzieci z obciążonym okresem ciążowo – okołoporodowym, zespołami genetycznymi, z zaburzeniami komunikacji (autyzm, zespół Aspergera).

KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC
Gdy występuje jąkanie (przedłużanie sylab, dźwięków, słów; zaburzona płynność mowy przez pauzy);
Gdy występują zaburzenia: oddychania, ssania, połykania, żucia, wysuwania języka, nadmiernego ślinienia, nieprawidłowego ułożenia żuchwy i szczęki;
Po udarach i wylewach, zabiegach neurochirurgicznych w celu ćwiczenia mowy;
W przypadku niedoboru masy ciała dziecka w celu wdrożenia karmienia terapeutycznego (np. zadła-wienia podczas posiłków, zakrztuszenia, kaszlu, częstych wymiotów itp.);
Problemy z przejściem z karmienia piersią lub butelką na kubek;
Wady wymowy u osób aparatowanych ortodontycznie.

Jak przebiega wizyta u logopedy?
Pierwsza konsultacja logopedyczna rozpoczyna się od rozmowy z pacjentem i/lub jego opiekunami. Specjalista słucha pacjenta, ogląda narządy aparatu mowy, sprawdza ich motorykę. Logopeda może przeprowadzić proste badania i testy, takie jak autokontrola słuchowa, poprosić o zeszyty szkolne dziecka albo próbkę pisma doro-słego (wady wymowy często odzwierciedlają się w sposobie i stylu pisania). Zlecone może zostać badanie laryngologiczne, konsultacja stomatologiczna, neurologiczna oraz psychologiczna.

Jak przebiega terapia logopedyczna?
Po ustaleniu diagnozy logopeda ustala indywidualny plan terapii. Może ona obejmować specjalistyczne ćwi-czenia czynne i bierne: różnego rodzaju gry i zabawy słowne, zadania rozwijające mowę, ćwiczenia w naśla-dowaniu. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów muszą być one systematyczne i prowadzone również w warunkach domowych. Oczywiście warto mieć świadomość, że efekty nie są natychmiastowe – czasami trzeba na nie poczekać nawet kilkanaście miesięcy.

Zadzwoń pod numer: 22 446 77 77