ORTO – badanie całego kręgosłupa lub kończyny dolnej

To rentgenowskie badanie cyfrowe obejmujące całą długość kończyny dolnej lub cały kręgosłup. Trzyzdjęciowe badanie cyfrowe RTG – badanie ORTO wykonywane jest dla celów ortopedycznych i rehabilitacyjnych.

Minimalna dawka promieniowania RTG pozwala wykonywać je także u dzieci i młodych kobiet.

Wskazania do badania ORTO:
– wady wrodzone i nabyte kręgosłupa oraz inne jego schorzenia (np. skrzywienia kręgosłupa, zniekształcenia kręgów itp.),
– wady wrodzone i nabyte kości i stawów kończyn dolnych oraz inne ich schorzenia (np. skrócenia kończyn, skrzywienia kości, zniekształcenia kości i stawów),
– monitorowanie przebiegu leczenia kręgosłupa i kończyn dolnych (minimalna dawka promieniowania RTG pozwala na wielokrotne przeprowadzenie badania w krótkich odstępach czasu).

Badanie umożliwia:
– dokładną ocenę struktur kostnych i stawowych,
– pomiary długości kości,
– kątowe pomiary skrzywienia kręgosłupa,
– ocenę deformacji stawów.

Badania nie wymagają żadnego przygotowania, wykonywane są w pracowni rentgenowskiej przy ul. Waryńskiego  9
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 19:00
.

Zapraszamy!

Zadzwonić pod numer: 22 625 15 90,  22 621 23 49