Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów im. prof. W. Zawadowskiego

Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów
Zgodnie z programem założycieli, Spółdzielnia miała przez wiele lat charakter wyłącznie diagnostyczny. W miarę upływu czasu, dostosowując się do potrzeb pacjentów, rozszerzano zakres usług. Znaczący moment w rozwoju diagnostyki to upowszechnienie badań ultrasonograficznych. Na początku lat 90. XX wieku pacjenci z zadowoleniem przyjęli możliwość korzystania w Spółdzielni z konsultacji specjalistycznych i porad lekarskich, a także wykonywania drobnych zabiegów.

Wzbogacanie oferty dla pacjentów dotyczyło nie tylko zakresu usług. Dużym ułatwieniem w dostępie do oferty były propozycje świadczenia ich w dogodniejszym miejscu. Konsekwencją takiego zamysłu było powstawanie kolejnych filii: w Śródmieściu – oferującej głównie porady lekarskie a także diagnostykę gastroenterologiczną oraz na Woli – przychodni o dużym zakresie diagnostyczno-konsultacyjnym.
Początek XXI wieku przyniósł dalsze korzystne zmiany w tej dziedzinie. W końcu 2001 roku otwarto Lecznicę KEN – dużą filię diagnostyczno-konsultacyjną na Ursynowie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 19. We własnym, nowoczesnym, estetycznie zaprojektowanym i wykonanym wnętrzu, Spółdzielnia oferuje tam pacjentom najwyższy standard usług.

W pierwszym półroczu 2007 roku filia na Woli przeniosła się do nowego lokalu przy ulicy Młynarskiej 8/12. W świetnym punkcie komunikacyjnym, w zmodernizowanych pomieszczeniach Wola Plaza (dawny Dom Towarowy Wola) oferowany jest szeroki zakres usług medycznych.
W połowie 2008 roku obie śródmiejskie filie zostały przeniesione do nowych pomieszczeń znacznie powiększonego lokalu Spółdzielni przy ul. Ludwika Waryńskiego 9.

W naszych nowoczesnych przychodniach pracują lekarze z dużym doświadczeniem, wiedzą i reprezentujący większość specjalności. Zespół lekarzy składa się ze 209 osób, wśród których jest 17 profesorów, 4 docentów, 76 doktorów nauk medycznych oraz 112 lekarzy medycyny. Atutem Spółdzielni są także wysokie kwalifikacje średniego personelu medycznego.

Atrakcyjność oferty diagnostycznej Spółdzielni wynika z odpowiedniego wyposażenia w aparaturę. W pracowniach radiologicznych i tomograficznej używany jest sprzęt nowej generacji, który gwarantuje wykonywanie badań przy zminimalizowanej dawce promieniowania.
Analizatory stosowane w diagnostyce laboratoryjnej charakteryzuje wysoka precyzja, która umożliwia uzyskanie certyfikatu ISO 9002. Ultrasonografy używane w pracowniach cechują się wysoką rozdzielczością i bardzo nowoczesnym oprogramowaniem, które jest systematycznie uzupełniane przez producentów o najnowsze wersje powstające w najlepszych ośrodkach badawczych.
Cyfrowe aparaty EKG, EEG, EMG, holtery oraz spirometry pozwalają uzyskać precyzyjny zapis funkcji badania i sprzyjają postawieniu diagnozy bez obarczania jej błędem.

Najlepszym weryfikatorem jakości i wiarygodności Spółdzielni jest stale rosnąca liczba pacjentów. W 2015 roku – roku 60-lecia firmy – z jej usług skorzystało przeszło 276 tys. pacjentów. Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów od wielu lat zajmuje miejsce w pierwszej trójce w rankingach firm medycznych działających w Warszawie.

ZAPRASZAMY DO PRZYCHODNI SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW!