Stomatologiczna tomografia stożkowa CBCT

Badanie obrazowe dla stomatologii wykonujemy za pomocą tomografu wiązki stożkowej CBCT z opcją 3D. Zastosowana technika
w postaci wiązki stożkowej umożliwia precyzyjną diagnostykę wszystkich struktur anatomicznych twarzoczaszki (nerwy, naczynia krwionośne, korzenie zębów, położenie zatok obocznych nosa i in.) w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania. Dzięki temu dawka promieniowania jest mniejsza niż w przypadku konwencjonalnej TK, przy większej rozdzielczości oraz dobrym jednoczesnym obrazowaniu tkanek miękkich
i kości.

W tomografii stożkowej możliwe jest obrazowanie w polach o czterech różnych wielkościach: 5×5, 8×5, 8×8, 12×9. Właściwy dobór pola daje optymalny obraz diagnostyczny, odpowiedni dla planowanej procedury stomatologicznej.
Nie bez znaczenia jest przy tym kolejne obniżenie dawki promieniowania.

Badanie również pozwala na dokładną ocenę zaawansowania procesów patologicznych takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe, procesy zapalne i inne, które mogłyby być przeciwwskazaniem do planowanego zabiegu. Specjalista radiolog może opisać zamówione badania.

Badanie wykorzystywane jest przede wszystkim w:

  • chirurgii twarzowo-czaszkowej i stomatologicznej
  • ortodoncji
  • endodoncji
  • periodontologii
  • implantologii
  • diagnozowaniu stawu skroniowo-żuchwowego
  • laryngologii w diagnostyce zatok obocznych nosa, przegrody nosowej, nozdrzy

Panoramiczne zdjęcia szczęki i żuchwy wykonywane są w technologii MAGIC-PAN, która charakteryzuje się tym, że w czasie jednego obrotu aparat zbiera dane z 13 warstw, a następnie oprogramowanie wybiera optymalny rodzaj prezentacji badania.

Pacjenci mogą się zgłaszać na badania bez uprzednich zapisów, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 19:00, do przychodni przy ul. Waryńskiego 9 oraz do przychodni przy ul. Młynarskiej 8/12 w Warszawie.

Do obrazów otrzymanych w tomografii stożkowej dołączone są narzędzia, które pozwalają wykonać specjalistyczne pomiary i rekonstrukcje.