Testy psychologiczne

Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów rozszerza swoją ofertę o testy psychologiczne.

W zależności od potrzeb pacjenta w ramach spotkań z psychologiem dobierane są testy psychologiczne z różnych zakresów, m.in. z zakresu inteligencji i procesów poznawczych, osobowości, zainteresowań i poradnictwa zawodowego. Wyniki testu są interpretowane przez psychologa i omawiane z pacjentem.

Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Testy psychologiczne stanowią narzędzie pomocne w pracy psychologa.

W naszej ofercie znajdują się następujące testy:

 • Rysunkowy Test Twórczego Myślenia (dzieci od 5 roku życia, młodzież, dorośli)
  Test trwa około 15 minut i stosowany jest jako narzędzie pomocne w przy naborze kandydatów do szkół czy zawodów. W diagnozie indywidualnej test jest pomocny przy wzbogacaniu diagnozy intelektu i prognozowania sukcesów w działaniach wymagających twórczego funkcjonowania.
 • Zestaw Testów Uzdolnień (dzieci od 12 roku życia, młodzież)
  Test trwa około 75 minut i służy do badania inteligencji.
 • Kwestionariusz Postaw Życiowych (młodzież, dorośli)
  Przeprowadzenie kwestionariusza trwa 20 minut i pozwala na zmierzenie poczucia sensu życia, stopnia rozumienia świata i własnego w nim miejsca, znaczenia posiadanych celów, przekonania o możliwości kontrolowania własnego losu, siły dążenia do zmian i poszukiwania nowych wyzwań a także stosunku do własnej śmiertelności.
 • Kwestionariusz Samooceny (młodzież, dorośli)
  Przeprowadzenie kwestionariusza trwa od 15 do 30 minut. Kwestionariusz  jest stosowany w diagnozie indywidualnej uwzględniającej nie tylko ocenę wyniku na tle innych osób, lecz także analizę wewnętrznego zróżnicowania samooceny.
 • Test Bajek (dzieci w wieku 6-12 lat)
  Test Bajek trwa 45 minut i jest pomocny w  ocenie m. in. takich zmiennych jak: lęk, agresja, obraz siebie, potrzeba ochrony, potrzeba aprobaty, różne mechanizmy obronne; w diagnozie relacji w rodzinie.
 • Test Zainteresowań (młodzież)
  Test Zainteresowań trwa 25 minut i jest wykorzystywany w poradnictwie zawodowym.

Zapraszamy!