USG w okulistyce

USG w okulistyce
Niebolesna metoda badania gałki ocznej i oczodołu przy wykorzystaniu ultradźwięków. Szczególną jej zaletą jest możliwość badania struktur wewnątrz gałki ocznej przy nieprzejrzystych ośrodkach optycznych, np.; bielmie rogówki, zmętnieniu soczewki, wylewie krwi do ciała szklistego.

Badanie wykonuje doświadczony lekarz okulista przy użyciu aparatu wyposażonego w odpowiednie sondy do tak zwanej prezentacji A, B lub UBM.

Prezentacja A
Najprostszy rodzaj badania usg wykorzystywany do pomiaru tzw. biometrii, czyli długości gałki ocznej. Wykorzystywany w monitorowaniu wad wzroku, np.: krótkowzroczności, ale również w wykrywaniu guzów wewnątrzgałkowych, jak i w wyliczaniu mocy sztucznej soczewki wszczepianej do oka po usunięciu zaćmy.

Prezentacja B
Pomaga ocenić anatomiczną budowę gałki ocznej i oczodołu. Pozwala dokładnie określić ich zaburzenia wynikające ze zmian rozwojowych chorobowych, urazowych lub pooperacyjnych. Szczególnie przydatna w ocenie ciała szklistego w tzw. odłączeniu tylnym, zmianach zwyrodnieniowych, krwotokach i stanach zapalnych. Pomaga ocenić stan siatkówki i wykluczyć tzw. trakcje szklistkowo-siatkówkowe, czyli miejsca pociągania siatkówki przez ciało szkliste, co może grozić jej odwarstwieniem. Metoda również przydaje się do oceny guzów naczyniówki oraz garbiaków twardówki.

UBM – ultrabiomikroskopia
Badanie z wykorzystaniem ultradźwięków o wysokich częstotliwościach, 50 MHz, przydatne w dokładnej analizie struktur tzw. aparatu ochronnego oka i przedniego odcinka gałki ocznej, tj.: spojówki, rogówki, komory przedniej, tęczówki, kąta przesączania, soczewki i ciała rzęskowego. Ma szczególne zastosowanie w diagnostyce jaskry, monitorowaniu stanów po zabiegach operacyjnych oraz po urazach gałki ocznej.

Zapraszamy!