Deklaracja przystąpienia do POZ

Aby zostać naszym Pacjentem w placówce przy ul. Młynarskiej 8/12 i korzystać z pomocy lekarza w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, należy złożyć deklarację przystąpienia do POZ wg jednego z dwóch sposobów:

  1. Przez portal pacjent.gov.pl (jeśli posiadasz profil zaufany): https://pacjent.gov.pl

  2. Pisemnie, bezpośrednio w rejestracji placówki przy ul. Młynarskiej 8/12 wypełniając załączony poniżej formularz:

    Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza POZ