DR HAB. N. MED. BARTOSZ MIGDA

DR HAB. N. MED. BARTOSZ MIGDA

Studia medyczne ukończone na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2010.

Odbyte szkolenia/staże:
• w ramach stypendium Sokrates w „Christian-Albrecht University of Kiel”;
• w zakresie zastosowania kontrastów w badaniach ultrasonograficznych, elastografii oraz mapowania mikro zwapnień w „Ultraschallforschungslabor an der Charite” w Berlinie pod kierownictwem prof. dr.

Thomasa Fischera;
• w zakresie zastosowania kontrastów w diagnostyce ultrasonograficznej chorób trzustki pod kierownictwem prof. dr. Wolframa Wermke.

Od 2011 młodszy asystent, a od 2017 asystent Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2012 konsultant Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, prowadzi zajęcia praktyczne z lekarzami różnych specjalności, z ultrasonografii różnych obszarów układowych m.in. narządów położonych powierzchownie i jamy brzusznej.

2017 uzyskanie stopnia dr n. med. za pracę z zakresu ultrasonografii.
2020 nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 2022 uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie: radiologia i diagnostyka obrazowa.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji, wystąpień i plakatów na konferencjach i zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych.

 

Masz pytania?

Chętnie Ci pomożemy! Kliknij tutaj i wypełnij nasz formularz, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.